Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
instalacni_balicek [2018/11/19 12:46]
poulm [Formát CSV souborů] - bez BOM znaků
instalacni_balicek [2019/08/14 08:25] (current)
apeterova [Součinnost zákazníka]
Line 11: Line 11:
   * Synchronizace organizační struktury.   * Synchronizace organizační struktury.
   * Schvalovací proces žádosti o změnu přidělených rolí.   * Schvalovací proces žádosti o změnu přidělených rolí.
-    * Konfigurace standardního schvalovacího procesu: +    * Konfigurace standardního schvalovacího procesu ​pro role
-      * Doplnění/schválení ​žádosti helpdeskem,+      * helpdesk může doplnit/schválit ​žádost,
       * vedoucím uživatele,       * vedoucím uživatele,
-      * správou ​uživatelů,​ +      * správci ​uživatelů,​ 
-      * případně finální schválení bezpečností. +      * případně finální schválení ​//bezpečností//
-    * Definice kritičností role:+    * Definice ​úrovně schvalování (kritičností role):
       * 0 - neschvalovat,​       * 0 - neschvalovat,​
       * 1 - schvaluje garant role.       * 1 - schvaluje garant role.
  
 ===== Definice oprávnění v identity manageru ===== ===== Definice oprávnění v identity manageru =====
 +
   * Super administrátor - minimálně jeden uživatel na straně zákazníka,​ který má nejvyšší oprávnění v identity manageru.   * Super administrátor - minimálně jeden uživatel na straně zákazníka,​ který má nejvyšší oprávnění v identity manageru.
   * Helpdesk - změna hesel, přístup k auditním informacím a odeslaným notifikacím.   * Helpdesk - změna hesel, přístup k auditním informacím a odeslaným notifikacím.
Line 143: Line 144:
   * Konfigurace SSL spojení k Active Directory (pokud se spravuje heslo)   * Konfigurace SSL spojení k Active Directory (pokud se spravuje heslo)
   * Vzdálený přístup pro techniky provádějící implementaci.   * Vzdálený přístup pro techniky provádějící implementaci.
 +  * Přístup na administrátorský účet (root) pro techniky provádějící instalaci.
   * Příprava zdroje dat dle formátu výše, zpřístupnění v síti   * Příprava zdroje dat dle formátu výše, zpřístupnění v síti
   * Účast na školení a předání prostředí   * Účast na školení a předání prostředí
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~