FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Stromové struktury – organizace

Stromové struktury v CzechIdM slouží primárně pro reprezentaci organizačního stromu dané instituce/firmy. Do stromové struktury se skrze své Vztahy dají zařazovat Identity.

 \\
Obrázek 24: Organizace v CzechIdM

Základní náhled na organizace v CzechIdM nalezneme na hlavní záložce „Organizace“ v levém menu. Po výběru organizace je k dispozici záložka s uživateli, na které můžeme filtrovat stejně jako na záložce základního menu „Uživatelé“. Navíc se však do filtru předvyplňuje organizace, kterou jsme si ve stromě vlevo zaškrtli.

Dále máme k dispozici záložku „Prvky struktury“, pomocí které lze editovat či vytvářet prvky struktury, například přidat k nemocnici novou kliniku nebo oddělení.

 \\
Obrázek 25: Nový prvek stromové struktury

Na záložce Organizace vybereme podzáložku prvky struktury a pokračujeme zeleným tlačítkem „Přidat“. Alternativně můžeme použít „Nastavení → Stromové struktury → Prvky“. Následně vyplníme základní údaje pro Organizaci (Prvek stromu):

  • Typ struktury – značí, do kterého stromu organizace patří. CzechIdM umožňuje definovat více stromových struktur. Například chceme jednou uživatele třídit dle organizačního zařazení, podruhé podle lokalit, proto vytvoříme 2 stromy. Uživatel může být posazen ve více stromech zároveň.
  • Kód – značí unikátní identifikátor položky ve stromě. Kód je unikátní v rámci jedné struktury.
  • Název – značí název zobrazení v GUI CzechIdM – například v záložce „Organizace“. Musí být unikatní na jedné úrovni organizace.
  • Nadřazený prvek – značí vazbu daného prvku do stromu. Není-li nadřazený prvek vyplněn, pak se jedná o kořen dané stromové struktury. Kořenů struktury může být definováno více.
  • Neaktivní – popisuje, zda je organizační prvek platný. Pouze popisný atribut.

On Structure element detail tab panel, there is tab called Accounts as you can see in the screenshot below. When you access this page, it will show all accounts which were created by provisioning of some system which has mapping for Tree.