Transformation scripts - how to write a script

příklady skriptů a hlavně seznam nejčastěji používaných servis dostupných ve skriptu. Co to je veřejné API?

+ odkaz do devel tutoriálu - jak psát novou "util metodu", kam ji umístit a nějaký příklad vývoje nové util metody (service)

TODO Petr Michal

  • by kotisovam