Dlouhodobá strategie: testování jako příležitost, ne náklad

  1. více času na složitější věci (předcházení komplikacím do budoucna)
  2. vyšší míra vizuální deliberace v rámci firmy (rychlejší vhled nejen pro nováčky)
  3. neduplicitní a efektivní testování (víme, co kdo testuje, kdy a proč)
  4. úzké propojení s vývojem, konzultanty i obchodem